CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, March 10, 2010

APAKAH TANGGUNGJAWAB INSAN YANG BERGELAR PELAJAR???

Sebagai seorang pelajar, terdapat pelbagai tanggungjawab yang perlu dipikul termasuklah tanggungjawab terhadap diri sendiri, guru, negara, ibu bapa dan sebagainya. Mari kita ikuti beberapa tanggungjawab yang harus dipegang oleh seorang pelajar.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP DIRI SENDIRI.

- Menjaga kebersihan diri, termasuklah kebersihan fizikal, mental dan rohani.

- Bersopan,jujur dan amanah.

- Menghargai masa dan menepati masa.

- Berjimat cermat.

- Bersifat sederhana dan tidak sombong.

- Sabardan bertolakansur.

- Menghormati hak asasi orang lain.

- Berani dan cekal hati.

- Berdedikasi dan berdikasi.

- Berjuang mencapai kecemerlangan dalam semua bidang.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP AGAMA.

- Taat kepada perintah Tuhan.

- Mempertahankan kesucian agama.

- Mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan harian.

- Menuntut ilmu sebagai memenuhi tuntutan agama.

- Menyebarluaskan nilai-nilai murni keagamaan di kalangan masyarakat.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP KELUARGA.

- Menghormati orang-orangtua dan ibu-bapa.

- Memupuk hubungan yang baik sesama ahli keluarga.

- - Memenuhi hasrat dan cita-cita keluarga untuk menjadi seorang yang berpendidikan dan bermoral tinggi.

- Menjaga nama baik keluarga.

- Menghormati sahabat / kenalan keluarga.


TANGUNGGJAWAB PELAJAR TERHADAP MASYARKAT.

- Tolong menolong dan bekerjasama.

- Menghormati orang-orang yang lebih tua.

- Bertolak ansur, pantang larang dan adat resam suku bangsa lain.

- Bersefahaman dan sabar.

- Melibatkan diri dalam aktiviti khidmat masyarakat / kebajikan.

- Bersifat kasihan terhadap sesama manusia dan haiwan serta alam sekitar.

- Memelihara kerukunan hidup berjiran.

- Mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia daripada pencemaran budaya.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP MAKTAB.

- Mematuhi dan menghormati peraturan-peraturan maktab.

- Menghormati guru-guru kakitangan.

- Belajar bersungguh-sungguh.

- Menaikkan imej maktab dalam semua bidang.

- Memupuk dan menghayati nilai-nilai moral tinggi.

- Bekerjasama dan bersatupadu.

- Menceburi aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh maktab.

- Mengguna dan menghargai kemudahan yang disediakan oleh MARA dengan baik.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP GURU:

- Menghormati guru sebagai sumber pengetahuan.

- Bersopan terhadap guru.

- Bersedia memberi kerjasama dan bantuan.

- Mematuhi arahan guru (yang tidak bertentangan dengan kehendak agama).

- Menjaga perasaan guru.

- Menerima teguran guru dengan positif.


TANGGUNGJAWAB PELAJAR TERHADAP NEGARA:

- Mencintai negara dan bersedia untuk berkhidmat dan mempertahankan negara.

- Mematuhi undang-undang.

- Mengamalkan Prinsip Rukunegara.

- Menjaga kemudahan-kemudahan awam.

- Menjaga dan menaikkan imej negara .

- Memelihara perpaduan dan kerukunan hidup rakyat Malaysia.

- Memelihara dan mempertahankan keindahan semulajadi Negara.


SEMOGA ANDA MENJADI PELAJAR YANG BERTANGGUNGJAWAB!!

0 comments: